Ang pagdawat sa kabilin: sa ingon nga kini mahitaboSa kaso sa pagdawat sa usa ka putli ug yano nga, sa kalibog sa panulondon uban nga mga manununod, nan, mga manununod mao ang manubag sa iyang mga kabtangan sa bisan unsa nga mga utang sa mga patay

Bisan kinsa nga adunay usa ka interes mahimo sa pagpangayo sa korte nga natudlong sa usa ka termino sa diha nga ang gitawag nga kahimtang, kon modawat o renounces ang kabilin

Sa dihang gitawag ngadto sa panulondon, dili modawat (uban sa usa ka pagpahayag sa pahayag o pinaagi sa implikasyon), ug dili-iya sa napanunod nga kabtangan, ang praetor mitudlo sa usa ka curator sa kabilin sa pagpamakak, sa pagpangalagad sa panulondon, aron sa paghatag og alang sa sa pagbayad sa mga utang sa mga kahimtang ug sa mga may kalabutan nga sa wala pa pagtugot sa mga mahistrado