Ang carro sa makuyaw nga mga butang Sa ADR regulation

Ang mga internasyonal nga sa transportasyon sa uban nga mga butang ang gitugotan kon sila motuman sa mga kondisyon nga gipahamtang sa duha ka sa sumpay, mga dugtong