Ang han-ay sa sunod-sunod nga

Ang ekspresyon nga, ang han-ay sa sunod-sunod nga nagtumong sa pamaagi nga gigamit sa pagtino kinsa ang maka-angkon ug usa ka buhatan human sa kamatayon, kamatinguhaon o pagtangtang sa iyang kasamtangan nga tag-iya. Sa monarchies, napanunod nga han-ay sa sunod-sunod nga motino nga ang bag-ong hari sa diha nga ang hari sa katungdanan sa pagbantay mamatay, o siya mobiya. Kini nga han-ay sa sunod-sunod nga, sa kinatibuk-an, nagpakita sa usa ka proseso sa pagpili, pinaagi sa balaod o tradisyon, nga mao ang gigamit sa pagpahayag nga paryente sa mga hari sa ibabaw, o sa bisan unsa sa ubang mga tawo,