Ang katungod sa paggamit ug mga puloy-anan

Nga kahulugan ug kalainan: ang gahum sa paggamit sa usa ka dili matarug o movable kabtangan, o sa pagsunod sa usa ka panimalay sa limitado ngadto sa mga panginahanglan sa mga tag-iya o sa iyang pamilya. (sa usa ka) ang katungod sa paggamit sa (art.) nga naghatag sa iyang mga tag-iya sa (ang user) ang gahum sa paggamit sa usa ka dili matarug o movable kabtangan ug, kon kini mao nga mabungaon, ug sa pagtigum sa mga bunga sa gidak-on nga gikinahanglan alang sa iyang panginahanglan ug sa iyang pamilya b) katungod sa housing (art.), nga naghatag sa mga naghupot