Ang korte Suprema manginlabot sa mga butang sa liquidation sa mga abogado ni fee

Ang mga abogado nga modepensa sa iyang kaugalingon nga nag-inusara adunay katungod sa reimbursement sa galastohan. Tungod sa legal nga bayad alang sa bahin sa pagtambal bisan pa kon kamo wala gidala sa gawas sa imbestigasyon. Ang kaso: Ang abogado. A. C. A. gisang-at sa usa ka pahibalo sa apelar, sa basehan sa duha ka mga rason, aron sa korte suprema nga mahagiton ang order sa korte nga, human abi-abi sa oposisyon siya nga gisang-at batok sa mga balaod sa settlement sa bayad nga siya ang may katungod alang sa nga depensiba nga kalihokan nga gihimo sa kasundalohan sa mga