Ang legal entity

Samtang ang mga natural o legal nga mga tawo nahiusa diha sa usa ka guild (sakop) mao ang usa ka constitutive elemento sa mao gihapon, ang mga magtutukod, ie mga natural o legal nga mga tawo nga naghatag sa usa ka panulondon ngadto sa usa ka katuyoan, sa ingon sa paghimo sa usa ka patukoranan, nagpabilin nga usa ka dumuloong sa mga santos. Ang legal nga mga tawo nga adunay usa ka organisasyon, uban sa usa ka organisasyon nga gambalay gibahin ngadto sa buhatan sa taliwala sa mga katungdanan mao ang mga nga ingon nga ang mga tag-iya sa (o,