Ang Legal nga tambag online — sa Legal nga Tambag

Kontrata sa panarbaho, sa part-time, proyekto, komisyon, resignations ug dismissals, ang relasyon sa citizen uban sa INPS ug INPDAP, kawalay trabaho nga mga benepisyo, walay trabaho ug kinitaan, sa paglihok, sa pensyon, pagdaogdaog ug krimen diha sa natad sa trabaho balaod, ug pamilya nga Balaod, ang panagbulag ug diborsyo, sa kustodiya sa mga anak, maintenance, kabtangan sa mga isyu mahitungod sa mga kabtangan ug sa tinuod nga katungod sa kapikas, sibil nga kaminyoon human sa canon law ug matrimonial kabtangan nga rehimen sa mga kapikas, sa pakig-ambit ug sa legal nga panagbulag sa mga kabtangan