Ang mga pahayag

Ang reklamo mao ang usa ka dokumento nga bisan kinsa nga balita sa usa ka krimen nga pagasilotan og buhatan sa pagpahibalo sa publiko prosecutor o sa usa ka hudisyal nga police officer Unsa ang kinahanglan nga naglangkob sa mga reklamo Ang reklamo kinahanglan nga naglangkob sa mga pamahayag sa kamatuoran, ug mahimong gipirmahan pinaagi sa reklamante o sa iyang abogado