Ang pag-aresto ug pagbilanggo: unsa ang kalainan sa

Ang mga tudling-pulong lahi sa pag-aresto ug pagbilanggo, depende sa matang sa krimen nga nahimo mao ang pagdakop nga bilanggoan naglakip sa kakulang sa mga kalibutanong panginahanglan sa personal nga kagawasan sa mga tawo nga mibati nga sad-an, alang sa usa ka pipila ka mga yugto sa panahon, apan adunay mga nga mga kalainan sa tingub sa pagtan-aw kon unsa ang mao, pinaagi sa pag-analisar sa unang mga lain-laing mga matang sa mga kasal-anan nga gihatag alang sa atong legal nga sistema, ug dayon sa ang tagsa-tagsa nga silot. Sa pagsabut niini nga mas maayo, kon ang usa ka tawo