Ang pagpili sa usa ka Abogado sa labour law

Ang mga abogado alang sa labour law mao ang propesyonal nga nagkinahanglan og pag-atiman sa paghatag og tabang ug tambag sa mga paghago malig-on nga balaod. Ang mga abogado alang sa labour law, unya, nga nasayud sa mga kontrata nga buhat, ug ang tanan sa iyang porma (kontrata sa panarbaho alang sa usa ka walay tino nga panahon, sa panahon determinado, sa apprenticeship, nga kontrata sa pagtrabaho sa proyekto, etc.), ang mga lagda nga pagkontrolar sa pagpahigayon sa mga trabaho nga relasyon (gahum ug katungdanan sa mga employer, ang gahum ug katungdanan sa pag-alagad provider sa trabaho), nga sa sa