Ang panagbulag pinaagi sa mutual nga pag-uyon

Ang termino nga malinawong diborsiyo mao ang sa paghisgot sa hudisyal nga mga kahimoan alang sa ang pagkabungkag sa kaminyoon (o lang sa sibil nga mga epekto, sa kaso sa kaminyoon human) nga gipasiugdahan sa mga kapikas pinaagi sa mutual agreement, human miuyon sa ibabaw sa sa kahimtang nga pagdumala sa katapusan sa ilang kaminyoon bugkos (alang sa panig-ingnan, sa pagdumala sa komon nga mga butang, sa ibabaw sa mga maintenance, sa matrimonial sa panimalay, sa pagbisita ngadto sa mga bata, ug uban pa). Ang mga santos, sa pagkatinuod, nagpaila sa proseso sa pagtapos sa epekto sa kaminyoon nagsugod sa