Ang regional administrative court

Usa ka regional administrative court (TAR), ang mga lagda sa mga italyano Republic, usa ka organo sa administrative hurisdiksyon. Ang korte mao ang takos sa paghukom sa hangyo namuyo batok sa pang-administratiba nga mga buhat, sa mga tawo nga gituohan nga sa apektado nga mga (diha sa sa usa ka paagi nga dili sumala sa mga legal nga sistema sa) sa ilang kaugalingon nga lehitimo nga interes. Kini mao ang administrative korte sa unang higayon, kansang mga rulings mahimong mihangyo sa atubangan sa Konseho sa Estado. Alang sa mao gihapon nga rason, mao lamang kini ang matang sa espesyal nga