Ang relasyon tali sa maintenance ug sa buluhaton sa family home

Ang quantification sa maintenance mao ang usa sa mga higayon sa mas dako nga kagubot tali sa mga magtiayon lahi (sa diha nga ikaw tin-aw nga dili makiglalis nga ang sugoon sa panagbulag). gikan sa uma — psychological (ang maintenance pagtugot sa kapikas sa huyang nga mahimong ang hinagiban nga gigamit sa mga kapikas kinsa mibati nga ‘wala’ sa pagkuha sa usa ka rematch batok sa mga uban nga mga kapikas — sa kasagaran nga — nga mao ang moral nga gibasol sa katapusan sa kaminyoon) — sa mga uma ug sa ekonomiya sa (sa duha ka mga kapikas wala