Criminal liability

Kriminal nga responsibilidad mao ang usa ka matang sa legal nga kalagmitan nga motumaw gikan sa paglapas sa sa usa ka pagmando sa mga kriminal nga balaod sa legal nga han-ay sa usa ka Kahimtang Sa art kawhaan ug pito, pagkabahin sa usa, nag-ingon nga ang ‘Kriminal nga responsibilidad mao ang personal’, kini mao ang posible nga sa subsume sa mga probisyon sa konstitusyon, duha ka kahulogan: Sumala sa mga kriminal nga balaod, oriented nga pinasubay sa batakang balaod, ang kriminal nga kalagmitan nga mahimong gipahinungod lamang sa atubangan sa katuyoan o pagpasagad sa ubang mga matang sa imputation, busa,