Diha sa Korte sa Appeal — Order sa mga Abogado sa Bologna

Sa petsa, siyam sa hulyo, pormal nga natukod sa OBSERVATORY sa HUSTISYA DIHA SA mga KORTE Sa APPEAL