Disciplinary dismisal — Iya sa katungod sa mga mamumuo

Mubo nga summary sa Balaod — Unsa ang buhaton — nga mga Panahon — nga aron sa pagpabalik Sa mga laraw sa panalipod nga magamit sa kaso sa disciplinary dismisal supak sa balaod alang sa usa ka empleyado nga gisuholan sa wala pa ang pito ka marso I sa proteksyon sa rehimen magamit sa kaso sa disciplinary dismisal supak sa balaod alang sa usa ka empleyado nga gisuholan human sa petsa sa pagsulod ngadto sa pwersa sa legislative sugo kawhaan ug tulo A. Sa panalipod alang sa mga empleyado sa kompanya sa nga molabaw ang gidak-on sa balay nga tipiganan