Gidugayon ug validation

Ang gidugayon mao ang pagkunhod sa lima ka tuig alang sa mga tawo sa panahon sa pagpagawas, o sa pag-abag nga ilang makab-ot ang ikakan-uman nga tuig sa edad Ang lisensya expired dili motugot nga ang mga naghupot sa pagkuha sa mga sugo, ug sa pagpahigayon sa mga sudlanan Ang mga hangyo alang sa pag-abag sa usa ka lisensya mahimo usab nga gihimo human sa deadline ug sa maong kahimtang, sa panahon sa sunod nga panahon mahimo magsugod gikan sa petsa sa pag-abag. Pagpatuman sa mga lagda sa mga artikulo nga kan-uman ug lima ka mga legislative sugo napulo ug