Kabilin: sa unsa nga paagi sa pagbuhat niini tungod kay sa pagkuha sa ilang pagpakigbahin sa

Ang komunidad sa mga manununod mahimong matunaw uban sa intervention sa Korte sa mga dapit diin kini mao ang pag-abli sa sunod-sunod nga. Sa panghitabo sa kamatayon sa usa ka tawo, sa iyang kahimtang mao ang napanunod pinaagi sa mga paryente ug mga silingan sumala sa usa ka apod-apod ilabi na nga gihatag alang sa balaod. Kini nga mga indibidwal sa ingon mahimong isigkamanununod, ingon sa mga tag-iya sa matag usa sa usa ka bahin sa mga komunidad sa mga manununod. Ang pakig-ambit mahimong giwagtang pinaagi sa pagkabahin o pinaagi sa attribution sa matag manununod sa gidaghanon sa mga bahin