Kostumbre deklarasyon

Ang mga kostumbre nga dapit, nga gikan sa usa ka importante kaayo nga papel alang sa kaluwasan sa mga magpapanaw ug alang sa pagpanalipod sa patigayon, sa ilang kontrol ug surveillance mga kalihokan nga nagtumong sa pag-pakigbatok sa mga trade sa peke nga mga produkto ug sa trafficking sa gipanalipdan nga mga matang hayop ug dili subay sa balaod nga mga butang. Kini nga mga butang mosulod sa usa ka Nasud diha sa nagkalain-lain nga mga paagi, pinaagi sa dagat, sa yuta o sa kalangitan, ug alang niini nga mga kalihokan sa sa kontrol adunay usa ka lig-on nga epekto