Nagsalig nga mga anak: ang tax diskuwento sa income statement

Income statement-: uban sa mga bulan sa abril kini moadto sa pagpuyo duha ka gatus ka euro: deduction alang sa daghang mga pamilya Ang balaod naghatag og usa ka tax deduction sa pamahayag sa income sa alang sa nagsalig nga mga anak sa napulog siyam sa suporta sa mga gasto nga motumaw gikan sa sa panglawas nga pag-atiman sa mga gasto nga may kalabutan sa mga bata. Sa pagsunod sa mga eskwelahan sa Reporma sa miaging bulan sa hulyo nga imong mahimo sa deduct sa mga gasto nga motumaw gikan sa sa frequency sa school (sa atubangan sa mga Reporma