Unsa ang husto nga han-ay sa mga kasal nga prosisyon

Ikaw migahin og oras sa paghukom sa kasal sinina, sa pagsulti sa uban sa manager sa catering, sa pagpili sa outfits sa kasal ug sa pagsulat sa usa ka kasal. sa katapusan dihay ikaw, nga ang dako nga adlaw miabut na. Nakaamgo ba ikaw nga ikaw wala koy ideya kon unsa ang husto nga han-ay sa mga bridal nga prosisyon. Hilum, kita mosulay sa pagpatin-aw nga diha-diha dayon. Ang bridal prosisyon mao ang may kalabutan sa relihiyosong mga kasal: kini mao ang usa ka karaan nga mga ritwal, nga naglangkob sa pagbalhin sa mga batan-on gikan sa iyang panimalay ngadto