Veneto Region — Exemptions

ang mga sakyanan sa mga Presidente sa Republic, ug kadto nga mga naglakip sa permanente Secretary general sa Kapangulohan sa Republic — ang mga sakyanan sa matag matang sa mga natudlong sa budget sa armadong corps sa Estado, uban sa espesyal nga plaques sa pag-ila nagtumong sa sa arte. ang harianong balaod ang walo sa disyembre, no, ug nga gidumala sa militar ug mga opisyal sa uniporme o sa uban sa usa ka talagsaon, rang mailhan — ang bus, sa basehan sa pagtugot sa Pagpangalagad sa post ug telecommunications, pagadad-on gikan sa postal service sa ibabaw nga mga linya diha